Розвиток шрифтів. Соціальна І культурологічна зумовленість шрифтів


Скачать 406.03 Kb.
НазваниеРозвиток шрифтів. Соціальна І культурологічна зумовленість шрифтів
страница4/5
Дата публикации02.10.2016
Размер406.03 Kb.
ТипДокументы
l.120-bal.ru > Культура > Документы
1   2   3   4   5

Arnold Boeclin

Davida

Klinton Blade

Motter Fem


16. Накреслення шрифту: щільність (вузьке, нормальне і широке накреслення), нахил (пряме, курсивне і похиле накреслення), насиченість (світле, напівжирне і жирне накреслення), заповненість (контурне, відтінене і заштриховане накреслен-ня).

У класифікації шрифтів за накресленням основою є загальні графічні формотворчі ознаки, характерні для певної групи. Графічні параметри гарнітури шрифту визначаються його просторовою будовою, розмірами, кольором, пропорційністю, накресленням, наявністю засічок, контрастністю. Під просторовою будовою розуміють відношення заповненості літери до фону. За контрастом малюнку – співвідношенням основних і сполучних рисок – розрізняють шрифти низького, середнього і високого контрасту.

Контрастність (пропорційність) шрифту включає такі співвідношення (Error: Reference source not found):

 • Вага і «насиченість» шрифту. Шрифт може змінюватися від тонкого і світлого до жирного у вигляді темної плями.

 • «Заповненість» символу. Літера може змінюватися від широкої і розрідженої до вузької і компактної.


17. Кегль. Брильянт, діамант, нонпарель, міньйон, петит, боргес, корпус, цицеро, мі-тель, терція.

К. текстовим відносяться шрифти світлого прямого накреслення кг. 5 -14.

Шрифти кг. 6, 7 використовують для набору основного тексту компактних видань — кишенькових довідників і словників, для оголошень у газетах, а також як додаткові шрифти до основного кегля. Шрифт кг. 8 з8 застосовують для набору основного тексту деяких масових журналів, довідників, покажчиків, словників, для додаткового і довідково-допоміжного текстів, а також таблиць у книгах, наукових і художніх журналах і газетах..ифти кг. 8, 9 використовують для набору тексту газет; шрифт кг. 10 і частково 9 — для набору основного тексту різних книжкових видань і частини журналів; шрифти кг. 12, 14 — для набору основного тексту підручників (першого років навчання) і книг для дітей.

18. Гарнітура. Гарнітури ХХ ст.: бажанівська, книжкова, брускова газетна, кудряшів-ська тощо.


19. Інтерліньяж. Апрош. Кернінг.


20. Класифікації шрифтів.

Традиційно всі шрифти будувалися, виходячи з концепції "писання пером по паперу", тобто вид шрифту залежав від приладу. Клинопис мав свою специфіку, слов'янські письмена на бересті - свою. Китайські і японські ієрогліфи будувалися на базі пензля і спеціального паперу, що більше нагадував тканину. Металевий набір запровадив свої вимоги, але культура століть була присутня й у ньому.

Шрифти до самого початку ХХ століття поділялися умовно на клас "Антикви" і клас "Брускові". У Німеччині, Англії і Новому Світі був присутній додатковий клас - фрактура, що цілком природно виробився послідовно від Текстури та Ротунди в розвинену Фрактуру, або «готичний» шрифт.

Uncial

Rotunda

BlackLetter

Нині існує величезна кількість класифікацій шрифтів. Але одночасно всі вони ніколи не застосовуються. Одна і та сама гарнітура може належати в кожній класифікаційній схемі до певної групи.

Розглянемо класифікації шрифтів за такими принципами:

 • спосіб виконання (2 групи)

 • малюнок (накреслення і форма)

 • історична латинська класифікація Олдржіха Главси (4 групи)

 • історична за Британським стандартом BS 2961:1967 (8 груп)

 • IBM classification комп’ютерних шрифтів True Type (10 груп)

 • класифікація MS Windows (5 груп)

 • класифікації шрифтів PANOSE за 10 ознаками

 • за контрастністю і наявністю засічок ГОСТ 3489-71 (6 груп)


21. Сприймання шрифту. Репрезентаційні системи. Розвиток професійно релевантних сенсорних якостей.


22. Робота зорового аналізатора. Візуальні явища: одночасного контрасту, післядії, перевертання картин, викривлення зображень, неможливих фігур тощо.


23. Колір шрифту як засіб впливу на свідомість і підсвідомість реципієнта.

Отже, виділення в тексті здійснюється шрифтовими та нешрифтовими способами.

Шрифтові виділення роблять:

 • зміною накреслення – нахилу, щільності, насиченості;

 • зміною гарнітури шрифту для окремих фрагментів сторінки (рис.);

 • виділенням слова або фрази шляхом збільшення або зменшення ширини знаків (рис.);

 • зменшенням або збільшенням кегля основної гарнітури (найчастіше на 2 пункти);

 • застосуванням капітелі (рис.);

 • застосуванням ініціалу для позначення початку нової значеннєвої частини.

До нешрифтових виділень належать:

 • виділення шляхом збільшення інтерліньяжу;

 • втягування;

 • обрамлення (лінійками або рамками);

 • винесення в окремий текстовий блок;

 • зміну кольору тексту або підкладки;

 • виворітку.

У залежності від цільового призначення шрифти можна розділити на: текстові, видільні, титульні (заголовні), для акцидентного набору, афишно-плакатные.


24. Робота зорового аналізатора під час декодування змісту повідомлення. Інтерпре-тація тексту і його шрифтове виконання. Виділення основних моментів змі-сту.

Отже, виділення в тексті здійснюється шрифтовими та нешрифтовими способами.

Шрифтові виділення роблять:

 • зміною накреслення – нахилу, щільності, насиченості;

 • зміною гарнітури шрифту для окремих фрагментів сторінки (рис.);

 • виділенням слова або фрази шляхом збільшення або зменшення ширини знаків (рис.);

 • зменшенням або збільшенням кегля основної гарнітури (найчастіше на 2 пункти);

 • застосуванням капітелі (рис.);

 • застосуванням ініціалу для позначення початку нової значеннєвої частини.

До нешрифтових виділень належать:

 • виділення шляхом збільшення інтерліньяжу;

 • втягування;

 • обрамлення (лінійками або рамками);

 • винесення в окремий текстовий блок;

 • зміну кольору тексту або підкладки;

 • виворітку.

У залежності від цільового призначення шрифти можна розділити на: текстові, видільні, титульні (заголовні), для акцидентного набору, афишно-плакатные.


25. Зручність читання шрифту. Гігієнічні вимоги до шрифту.

 1. Для читаемости шрифтов благоприятно сочетание следующих графических особенностей гарнитур:

а) округлый контур,
б) достаточно насыщенный основной штрих,
в) средняя контрастность по насыщенности между основными и вспомогательными штрихами,
г) наличие серифов с достаточными просветами между концами их,
д) пропорции очка и внутреннего просвета, близкие к единице, с преобладанием вертикалей,
е) относительная простота рисунка в целом.

 1. Наиболее широко применяемые в полиграфии для массовых изданий шрифтовые гарнитуры, по данным теоретического графического анализа и экспериментов, располагаются по удобочитаемости в следующем нисходящем порядке:

а) светлые: латинский (27-я гарнитура), акциденц-гротеск (рубленый), обыкновенный (6-я гарнитура);
б) полужирные: латинские, коринна, академический;
в) жирные: гротеск жирный, гермес-гротеск, альдине жирный.

 1. Из шрифтовых гарнитур, наиболее широко применяемых для детской литературы, на первом месте по удобочитаемости стоит латинская светлая гарнитура (27-я). Это относится к литературе для детей с достаточным навыком чтения (3 — 4-й классы начальной школы). Применительно же к детям, начинающим читать, на первом месте по удобочитаемости стоит гарнитура акциденц-гротеск (рубленая).


  Крупнее: 600x63, 9kb
  Рис. 354 Шрифт с удлиненными штрихами, выходящими за строку

 2. Исследования последнего времени показали, что новый шрифт для детской литературы (типа шрифта "сенчури-скулбук") по удобочитаемости стоит выше и латинской (27-й) гарнитуры, и акциденц-гротеска.


26. Шрифтознавство і графологія: психологічні паралелі. Емоціогенна властивість шрифту.
27. Естетичні вимоги до шрифту. Конструювання шрифту. Золотий переріз. Ураху-вання оптичних ілюзій при конструюванні шрифту.

Шрифт в процессе чтения воспринимается нами как нечто целое, как единый зрительный образ. Если набрать строку разными шрифтами, то даже неискушенный читатель заметит, что в этом наборе не все благополучно, что единого впечатления не получается. Это показывает, что у читателя уже после восприятия нескольких букв создается общий образ шрифта. На основании этого образа и определяется принадлежность к данному шрифту всех последующих букв.

Можно изменить величину литер от нонпарели до квадрата и выше; можно взять шрифт широким и узким; можно изменить углы литер и получить курсив, — все эти шрифты будут тождественны, так как основная их конструкция не изменилась.

Но достаточно произвести какие-либо изменения в конструкции, например изменить пропорции частей, заменить. круглую форму эллиптической, изменить направление осей, по которым строятся буквы, и характер шрифта сразу изменится.

Рассмотрим, например, "золотой шрифт" Морриса, о котором речь шла выше (см. рис. 326).

Во всех буквах этого шрифта основные штрихи тождественны по толщине, равно как и дополнительные. Литеры А, Н, М, N, О, Q и F вписаны в квадрат; литеры В, Е, L, Z и Т имеют такую же высоту, ширина же их определена по золотому сечению. "Серединный" штрих в литерах А, В, Е, Н, К, Р и S расположен на геометрической середине литеры. Круглые формы в литерах В, Р, R и С определены эллипсом и тождественны одна другой. Литеры Q, О и B; построены при помощи одного и того же круга.

Отношение дополнительных штрихов к основным равно 2:3.

На основании анализа литер мы устанавливаем, что все они в "золотом шрифте" построены не случайно, а закономерно. Эта закономерность может быть выражена определенной конструктивной схемой.

Определенной конструктивной схемой могут быть выражены и все другие шрифты. Они отличаются один от другого различными пропорциями, распределением штрихов в занятом литерой пространстве и геометрическими формами, к которым сведены все элементы литер.


Рис. 360 Определение конструктивной схемы шрифта


Крупнее: 600x132, 34kb

Рис. 361 Конструктивные схемы различных шрифтов

Для графического изображения конструкций шрифта нужно наложить литеры одна на другую тождественными формами. Это наложение дает характерную для шрифта схему. Накладывая одну на другую литеры, их распределяют по группам, которые дадут 2?3 промежуточных схемы. Так,. для шрифта Морриса мы получим одну схему для вписанных в квадрат литер А, Н, М, О, Т, N и т. д. (рис. 360), а другую схему для литер Р, К, S, R и В. Совмещение промежуточных схем дает общую конструктивную схему, выраженную графически.

При наложении необходимо следить за тем, чтобы тождественные формы были расположены симметрично вокруг центральной вертикальной оси, а штрихи одинаковых направлений совпадали.


Крупнее: 600x316, 30kb

Рис. 362 Схема академического шрифта

Основное в графической схеме шрифта — направление композиционных осей и контур основных форм литер, наложенных одна на другую тождественными частями. Толщина же штриха не определяет конструкции шрифта, который может быть светлым, полужирным или жирным. Поэтому композиционными осями считаются внешние контуры литер.

На рис. 361 представлены конструкции шрифта Морриса (а). Эльзевиров 1635 г. (б), шрифта Академии наук 1748 г. (в), латинской гарнитуры (г) и академического (д).

На рис. 362 показаны отдельные литеры, которые помещены на фоне конструктивной схемы.


Крупнее: 640x572, 37kb

Рис. 363 Полиграммы
1   2   3   4   5

Похожие:

Розвиток шрифтів. Соціальна І культурологічна зумовленість шрифтів iconМіністерство освіти І науки автономної республіки крим центр розвитку...
Розвиток інноваційної культури суспільства: проблеми та перспективи / Матеріали IV науково-практичної конференції 26 червня 2009...

Розвиток шрифтів. Соціальна І культурологічна зумовленість шрифтів icon2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16
Розвиток конкурентного середовища І підвищення ефективності та прозорості ринків; 11

Розвиток шрифтів. Соціальна І культурологічна зумовленість шрифтів iconРозвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних...
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №4 з класами вечірньої очної форми навчання м. Тернівки»

Розвиток шрифтів. Соціальна І культурологічна зумовленість шрифтів iconРозвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних...
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №4 з класами вечірньої очної форми навчання м. Тернівки»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Литература


При копировании материала укажите ссылку ©ucheba 2000-2015
контакты
l.120-bal.ru
..На главную